...

Co daje segregacja odpadów?

Śmieci przestaną trafiać do lasów

Odpowiednie rozdzielanie i składowanie odpadów sprawi, że w przyszłości śmieci przestaną być uciążliwym problemem. Mowa tu nie tylko o przepełnionych przydomowych śmietnikach czy wysypiskach, ale również dzikich wywózkach śmieci na łono natury.

Koszty składowania i transportu

Segregacja, zgniatanie puszek i butelek, a także regularny odbiór odpadów znacznie zmniejszą miejsce potrzebne na składowanie odpadów oraz koszty ich transportu.

Surowce będą odzyskiwane efektywniej

Posegregowane odpady można znacznie łatwiej i szybciej poddać procesowi recyklingu, który pozwala na powtórne wykorzystanie surowców. Z butelek PET można produkować np. bluzy polarowe.

Odpady mogą być źródłem energii

Energia odzyskana w profesjonalnej spalarni z jednej torby plastikowej pozwala się świecić żarówce przez 10 minut.

Powstaną nowe miejsca pracy

Specjalistyczne unieszkodliwienie bądź przetworzenie odpadów pozwala chronić środowisko naturalne, a tym samym życie i zdrowie ludzi. Ponadto jest to nowa gałęź gospodarki, która tworzy dodatkowe miejsca pracy.

Dobre wzorce powinny być przekazane

Pamiętać należy również o dzieciach, które powinny być uczone o dobrych nawykach od najwcześniejszych lat. Najmłodsi powinni wiedzieć jak segregować śmieci, do czego służą kolorowe worki i dlaczego nosimy na zakupy płócienne torby.

Źródło: Ochrona środowiska 2021. GUS

Pojemniki do segregacji odpadów. Dlaczego kolory pojemników są ważne?

Niebieski pojemnik na odpady 
przeznaczony jest na papier. Możesz tu wrzucać gazety, katalogi i prospekty, papier, zeszyty, książki w miękkich okładkach (twarde okładki należy usuwać), papierowe torby i opakowania, kartony oraz tekturę.

Pamiętaj by makulatura, którą wkładasz do pojemnika nie była mokra ani tłusta, usuwaj metalowe elementy, takie jak spinacze czy zszywki, a także plastikowe okładki

Do niebieskich pojemników nie wolno wrzucać kartonów po napojach, mleku i sokach – ich miejsce jest w pojemniku na tworzywa sztuczne.

Żółty pojemnik na odpady 
przeznaczony jest segregacji plastiku  Możesz tu wrzucać opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe butelki (PET) i nakrętki, kartonowe pudełka po sokach, napojach i mleku, butelki po płynie do naczyń, reklamówki.

Z butelek plastikowych i zakręcanych kartonów usuń zakrętki, a same butelki zgnieć przed wrzuceniem do pojemnika.

Do żółtego pojemnika nie wolno wyrzucać zabawek, pełnych butelek z tworzywa sztucznego, pojemników po olejach (także spożywczych) czy jednorazowych naczyń.

Zielony pojemnik na odpady 

przeznaczony jest na szkło kolorowe, a biały służy do segregacji odpadków szklanych bezbarwnych. Warto by opakowania szklane (butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach) umieszczane w pojemnikach do segregacji były umyte i bez etykietek.    

Do pojemników na szkło nie wrzucaj butelek z zawartością, ani tych potłuczonych.  Do pojemników na szkło nie wolno wrzucać również domowej ceramiki i porcelany, szyb czy luster, a także lamp i żarówek.               

Czerwone pojemniki na śmieci.  

Są one przeznaczone wyłącznie na puszki aluminiowe i metal

Tego NIGDY nie wyrzucaj do kosza na śmieci !

Do kosza na śmieci – czy to ogólnego, czy na odpady segregowane – nie wolno ci wyrzucić:

  • zużytych baterii i akumulatorów,
  • sprzętu elektronicznego,
  • gruzu i odpadów budowlanych,
  • świetlówek, w szczególności energooszczędnych,
  • lekarstw oraz opakowań po lekarstwach.

Specjalne pojemniki na odpady niebezpieczne znajdziesz w każdym sklepie ze sprzętem elektronicznym i budowlanym oraz w większości supermarketów, a punkty zbiórki takich odpadów są w każdej gminie.
Przeterminowane leki i puste opakowania po lekarstwach możesz zostawić w aptece, a gruz i odpady budowlane musisz wywieźć na wysypisko.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.