...

Piaskowniki

Maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych

*Parametry techniczne  dobierane są w zależności od zapotrzebowania,
warunków lokalnych , specyfiki materiału i oczekiwanej przez Klienta wydajności

Piaskownik

Wykonanie:

Maszyny stworzone przez i dla profesjonalistów

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.