Piaskowniki

Maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych

*Parametry techniczne  dobierane są w zależności od zapotrzebowania,
warunków lokalnych , specyfiki materiału i oczekiwanej przez Klienta wydajności

Piaskownik

Wykonanie:

Maszyny stworzone przez i dla profesjonalistów