Podajniki taśmowe

Recykling tworzyw sztucznych

*Parametry techniczne taśmociągów dobierane są w zależności od zapotrzebowania, warunków lokalnych , specyfiki materiału i oczekiwanej przez Klienta wydajności

Podajnik taśmowy łamany

Wykonanie:

Podajnik taśmowy 

Wykonanie:

*Parametry techniczne taśmociągów dobierane są w zależności od zapotrzebowania, warunków lokalnych , specyfiki materiału i oczekiwanej przez Klienta wydajności

Przykłady realizacji podajników taśmowych – producent

Maszyny stworzone przez i dla profesjonalistów