Jako Firma działająca w branży o szczególnym znaczeniu dla środowiska staramy się, aby nasze działania nie opierały się wyłącznie na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów,  ale dążymy również do zwiększenia świadomości ekologicznej naszych Klientów, a także dzieci i młodzieży.