...

„MĄDRE DZIECI SEGREGUJĄ Z NAMI ŚMIECI”

Kształtowanie świadomości ekologicznej jest niezwykle ważne, dlatego proces ten powinien rozpocząć się już od najmłodszych lat. 🙂 W ramach tegorocznej kampanii edukacyjnej „Mądre dzieci segregują z nami śmieci” cztery publiczne przedszkola z Gminy Brzesko otrzymały gry edukacyjne oraz książki, które pomogą dzieciom zrozumieć m.in. zasadę segregowania odpadów oraz istotę dbania o środowisko naturalne.

K&K Recykling System wraz z DETEKTYWEM ŁODYGĄ

na tropie Eko- Przedszkolaków !
W ramach kampanii edukacyjnej Super Bohater DETEKTYW ŁODYGA wyrusza z nami na misję pt. ” Segreguję odpady”.
Poprzez połączenie zabawy z praktyczną i cenną wiedzą na temat ekologii pomoże najmłodszym z trzech publicznych przedszkoli w Gminie Brzesko zrozumieć zasadę segregowania odpadów.

Z Super Bohaterem ekologia NIE będzie nudna ! 🙂

Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Czchowie

Dla grupy przedszkolnej i uczniów z klas I-III zorganizowana została „ pogadanka o odpadach”.

Dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną ,w której przedstawiono istotę segregacji odpadów. Wszyscy uczestnicy pogadanki chętnie brali udział w licznych konkursach, które były nagradzane 🙂

Mamy nadzieję, iż dzieci będą wspierać dorosłych w prawidłowej gospodarce odpadami.

Wszystkie dzieci segregują śmieci

pod takim hasłem firma K&K Recykling System przeprowadziła 16.04.2015 pierwszą kampanie ekologiczną w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bielczy.

Akcja ekologiczna miała na celu przedstawienie problematyki wzrastającej ilości odpadów, wskazanie uciążliwości dzikich wysypisk śmieci i składowiska a także uświadomienie najmłodszym obywatelom dlaczego należy segregować odpady , w jaki sposób każdy ma wpływ na znaczą redukcję objętości produkowanych „śmieci”. Na własnym przykładzie – czynnego recyklera Firma zaprezentowała funkcjonowanie zakładu recyklingowego, demonstrując co dzieje się z odpadem tworzyw sztucznych – w tym wypadku wszelkiego rodzaju folii od momentu uznania jej za nie nadającą się do użytku po etap wyprodukowania regranulatu a następnie gotowego produktu jakim są worki śmieciowe.

Ku wielkiemu zaskoczeniu prezentacja wzbudziła zainteresowanie wśród najmłodszych uczniów, którzy brali bardzo czynny udział.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.