...

„MĄDRE DZIECI SEGREGUJĄ Z NAMI ŚMIECI”

Kształtowanie świadomości ekologicznej jest niezwykle ważne, dlatego proces ten powinien rozpocząć się już od najmłodszych lat. 🙂 W ramach tegorocznej kampanii edukacyjnej „Mądre dzieci segregują z nami śmieci” cztery publiczne przedszkola z Gminy Brzesko otrzymały gry edukacyjne oraz książki, które pomogą dzieciom zrozumieć m.in. zasadę segregowania odpadów oraz istotę dbania o środowisko naturalne.

K&K Recykling System wraz z DETEKTYWEM ŁODYGĄ

na tropie Eko- Przedszkolaków !
W ramach kampanii edukacyjnej Super Bohater DETEKTYW ŁODYGA wyrusza z nami na misję pt. ” Segreguję odpady”.
Poprzez połączenie zabawy z praktyczną i cenną wiedzą na temat ekologii pomoże najmłodszym z trzech publicznych przedszkoli w Gminie Brzesko zrozumieć zasadę segregowania odpadów.

Z Super Bohaterem ekologia NIE będzie nudna ! 🙂

Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Czchowie

Dla grupy przedszkolnej i uczniów z klas I-III zorganizowana została „ pogadanka o odpadach”.

Dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną ,w której przedstawiono istotę segregacji odpadów. Wszyscy uczestnicy pogadanki chętnie brali udział w licznych konkursach, które były nagradzane 🙂

Mamy nadzieję, iż dzieci będą wspierać dorosłych w prawidłowej gospodarce odpadami.

Wszystkie dzieci segregują śmieci

pod takim hasłem firma K&K Recykling System przeprowadziła 16.04.2015 pierwszą kampanie ekologiczną w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bielczy.

Akcja ekologiczna miała na celu przedstawienie problematyki wzrastającej ilości odpadów, wskazanie uciążliwości dzikich wysypisk śmieci i składowiska a także uświadomienie najmłodszym obywatelom dlaczego należy segregować odpady , w jaki sposób każdy ma wpływ na znaczą redukcję objętości produkowanych „śmieci”. Na własnym przykładzie – czynnego recyklera Firma zaprezentowała funkcjonowanie zakładu recyklingowego, demonstrując co dzieje się z odpadem tworzyw sztucznych – w tym wypadku wszelkiego rodzaju folii od momentu uznania jej za nie nadającą się do użytku po etap wyprodukowania regranulatu a następnie gotowego produktu jakim są worki śmieciowe.

Ku wielkiemu zaskoczeniu prezentacja wzbudziła zainteresowanie wśród najmłodszych uczniów, którzy brali bardzo czynny udział.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.