...

Wanny myjące

Recykling tworzyw sztucznych

*Parametry techniczne dobierane są w zależności od zapotrzebowania,
warunków lokalnych , specyfiki materiału i oczekiwanej przez Klienta wydajności

Wanna wstępna​

Wykonanie:

Wanna separacyjna

Wykonanie:

*Parametry techniczne dobierane są w zależności od zapotrzebowania,
warunków lokalnych , specyfiki materiału i oczekiwanej przez Klienta wydajności

Maszyny stworzone przez i dla profesjonalistów

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.