...

Linie "szyte na miarę"

Kompleksowe rozwiązania, linie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Wydajność gwarantowana od 500 kg/h

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej nawet do:

0 %

w stosunku do rozwiązań obecnie funkcjonujących.

Skuteczne mycie materiałów na poziomie zabrudzenia do 60 %
Szeroki zakres zastosowań: mycie tworzyw sztucznych miękkich i twardych.
Wzrost wydajności dzięki odpowiedniej konfiguracji maszyn.

Efektywność procesu

Układ pozwala na uzyskanie materiału który w 100% nadaje się do przerobu na regranulat o najwyższych parametrach.
Możliwość skutecznego mycia folii zanieczyszczonych do poziomu 60% masy nasypowej.

Trwałość elementów składowych, dodatkowo prosta obsługa, łatwość eksploatacji i serwisowania.

Przyjazne dla środowiska ze względu na wysoki stopień doczyszczania materiału i większą możliwość zastosowania .
Proekologiczne rozwiązania bez użycia środków piorących.

Zobacz nasz katalog produktowy

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.