...
Co jedną godzinę
10
Polaków wyrzuca
0
butelek sztucznych
0

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci 

km kwadratowych
10 mln
tyle co powierzchnia Polski
1 x

Olbrzymia plama śmieci, zlokalizowana w północnej części Pacyfiku na północny wschód od Hawajów, to jeden z najdobitniejszych dowodów niszczycielskiej działalności człowieka. Obserwując to miejsce specjaliści stwierdzili, że do połowy XXI w. w oceanach będzie pływać więcej plastiku niż ryb. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.