...

Dziękujemy za spotkanie na  XXII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy  PLASTPOL 2018 w Kielcach.

Bardzo się cieszymy, że kolejny raz nasza oferta spotkała się  z tak ogromnym zainteresowaniem z Państwa strony. Mamy nadzieję, że przedstawiona prezentacja spełniła Państwa oczekiwania i zachęciła do dalszej współpracy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.