...

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż nasza Firma otrzymała kolejny już

Patent z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, tym razem na wynalazek

pt. „ Linia technologiczna do mycia folii z tworzyw sztucznych miękkich i twardych”.

Twórcy wynalazku: Pan Paweł Kuta & Pan Leszek Kuta

„ABY WPAŚĆ NA DOBRY POMYSŁ TRZEBA ZGROMADZIĆ WIELE POMYSŁÓW”

/Linus Pauling

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.