...

Ponownie w gronie wystawców.

Firma K&K Recykling System po raz kolejny ma możliwość zaprezentowania swojej oferty na targach w Krakowie.

Nowoczesność, nowatorskość, pomysłowość i współpraca to w skrócie Małopolski Festiwal Innowacji.

Targi odbywają się w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Organizatorem i koordynatorem Festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wydarzenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspomniane Targi dają możliwość poznania nowoczesnych podmiotów z regionu, zapoznania się z ich działalnością opartą na nowatorskich rozwiązaniach. Stwarzają również możliwość do dyskusji na temat niecodziennych, innowacyjnych rozwiązań.

Szczegółowe informacje dostępne są na www.targiinnowacji.malopolska.pl oraz na fanpage’u Małopolski Festiwal Innowacji na Facebooku. Zapraszamy do śledzenia stron i uczestniczenia w tygodniu prekursorskich rozwiązań, technicznych nowości i nowatorskich pomysłów!

27.05.2015 – Zapraszamy!

 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.