...

Małopolskie Targi Innowacji 2014!

29 maja na krakowskim Małym Rynku  zaprezentowały się  małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski – ich innowacyjne pomysły i wynalazki a także  20 instytucji wspierających nowatorskie pomysły i prowadzących pionierskie prace badawcze .
Targi były częścią Małopolskiego Festiwalu Innowacji organizowanego przez Samorząd Małopolski we współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami kultury i nauki. W ciągu 5 dni odbyło się ponad 70 imprez poświęconych wynalazkom i nowym technologiom.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.