...

Małopolskie Święto Innowacji już po raz piąty prezentuje to, co najdynamiczniejsze w naszym regionie.

mot mini„118 wydarzeń, 34 partnerów, 30 firm i 20 instytucji prezentujących się na Targach Innowacji, niezliczona ilość spotkań i całe województwo zaangażowane w wyjątkowy projekt – to najkrótsze z możliwych podsumowań zakończonego 31 maja Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Festiwalu, pokazuje jak ważne miejsce w naszym życiu zaczynają zajmować innowacyjne rozwiązania…”

My również mieliśmy okazję zaprezentować Państwu naszą ofertę podczas tego wydarzenia.
Dziękujemy za spotkanie.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.