...

Małopolskie Święto Innowacji już po raz piąty prezentuje to, co najdynamiczniejsze w naszym regionie.

mot mini„118 wydarzeń, 34 partnerów, 30 firm i 20 instytucji prezentujących się na Targach Innowacji, niezliczona ilość spotkań i całe województwo zaangażowane w wyjątkowy projekt – to najkrótsze z możliwych podsumowań zakończonego 31 maja Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Festiwalu, pokazuje jak ważne miejsce w naszym życiu zaczynają zajmować innowacyjne rozwiązania…”

My również mieliśmy okazję zaprezentować Państwu naszą ofertę podczas tego wydarzenia.
Dziękujemy za spotkanie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.