Sorter optyczny REDWAVE

Butelka PET:

Wydzielenie Papieru laminowanego:

Wydzielanie Papieru laminowanego ALU:

Oddzielenie PP od PE: