...

loga unia

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 to kolejne możliwości finansowania firm z dotacji lub środków zwrotnych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa pozostaną jednym z największych odbiorców wsparcia. Będą mogły pozyskiwać środki m.in. na projekty, których celem będzie wprowadzenie innowacji, a tym samym podniesienie ich konkurencyjności na rynku.

W RAMACH DOTACJI BĘDZIE MOŻNA SFINANSOWAĆ:

    • zakup środków trwałych, które będą związane z wprowadzeniem przez MŚP na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
    •  dodatkowo premiowane będą projekty prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO KOSZTÓW PROJEKTU WYNIESIE W ZALEŻNOŚCI OD WOJEWÓDZTWA:

dla mikro i małych przedsiębiorstw od  45% do 70%
dla średnich przedsiębiorstw od 35% do 60% 

Opatentowane myjki do tworzyw sztucznych oferowane przez K&K posiadają opinię o innowacyjności i przyczyniają się do zmniejszenia zużycia wody i energii.

Chcesz zdobyć dofinansowanie z UE na ich zakup?
W celu poznania dalszych szczegółów prosimy kontakt: 
 e-mail: ewelina.bujak@kkr.biz.pl 
 tel: 14 68 49 510

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.