Nowe wzory w sprawozdawczości za 2015 rok!

Dnia 17 lutego br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. poz. 182).

 

Rozporządzenie to określa wzór formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 składanego przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, czyli wprowadzających opakowania, eksportujących opakowania, eksportujących produkty w opakowaniach, dokonujących wewnątrz-wspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz wprowadzających produkty w opakowaniach.

Termin złożenia ww. sprawozdania za rok 2015 upływa 15 marca br.

dokumenty do pobrania (pdf)

page white acrobat   
Początek strony stat4u